Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Matura pilne

Prosimy o zapoznanie się z wykazem sal na egzamin maturalny przesłanych Wam:
tegoroczni absolwenci - dziennik elektroniczny,
absolwenci z lat ubiegłych - poczta elektroniczna.

„Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”

logotyp

Drodzy Uczniowie!

Z przyjemnością ogłaszamy z dniem 1 czerwca 2020 roku rozpoczęcie realizacji projektu „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” edycja II.

Uczestnicy projektu odbędą 11 dniowy pobyt we włoskiej szkole rozwijając swoje kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie oraz językowe.

Uczniów szkoły prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zachęcamy do udziału w projekcie oraz składanie dokumentów uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły w dniach od 15 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną przedstawione uczniom i rodzicom podczas spotkania informacyjnego w dniu 15 czerwca o godz. 14.00 w hali sportowej szkoły.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Dokumenty uczestnictwa w projekcie znajdziesz poniżej pod linkami:

final_checklist_PO_WER (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ ver1.1 (pdf)

Regulamin rekrutacji do projektu (pdf)

Rodo (pdf)

Deklaracja udziału i zgoda rodzica dane osobowe PMU II (docx)

Deklaracja musi być dostarczona do koordynatora przez uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wszelkie pytania proszę kierować na email power.zsp1@onet.eu lub bezpośrednio do Koordynatora projektu Arkadiusza Świątka.

Koordynator projektu
Arkadiusz Świątek


„Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” - wyniki rekrutacji

 
Serdecznie witam i gratuluję zakwalifikowanym uczestnikom do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów II realizowanego przez ZSP 1 pod nazwą: „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”.
 
Lista uczestników wraz z listą rezerwową:
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z regulaminem każdy uczestnik musi dostarczyć do Koordynatora projektu podpisaną przez uczestnika i rodzica deklarację udziału w projekcie.
 
TERMIN dostarczenia do 3 lipca do 15.00!!!
 
Niedostarczenie deklaracji w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników i udział kolejnej osoby z listy rezerwowej.
 
Deklaracja musi być wydrukowana na kolorowo!!!
 
Deklarację znajdziecie pod linkiem (1 i 2 strona wydrukowana oddzielnie na 2 kartkach w kolorze):
 
 
O wszelkich kolejnych działaniach będę Was informował na bieżąco.
 
Gratuluję i pozdrawiam
Koordynator PMU II
Arkadiusz Świątek

 

Pilna informacja

Informuję wszystkich zainteresowanych kadetów, że Rejonowe WojskoweKomisje Lekarskie (RWKL) wznowiły działalność i realizują badania absolwentów CWKM w zakresie orzekania o ich zdolności do służby wojskowej.
Ci absolwenci naszej szkoły, którzy nie zdążyli do 13 maja br. odbyć kwalifikacji wojskowej powinni w trybie pilnym zgłosić się do właściwego WKU w celu skierowania ich na komisję (RWKL), która jest niezbędna, aby absolwent CWKM mógł przystąpić do skróconej służby przygotowawczej w jednostce wojskowej lub służby kandydackiej w wybranej akademii wojskowej w bieżącym roku. O terminie skróconej służby przygotowawczej będziecie powiadomieni najszybciej jak będzie to możliwe, po uzyskaniu powyższej informacji ze strony wojska.
 
Osoby do kontaktu :
Wicedyrektor Jolanta Nikodemska i mjr rez. Sławomir Miszczuk.
Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl