Dzień galowy

Przypominamy, że 13 października (wtorek) jest dniem galowym

PPOŻ w HOTELU


W dniu 07.10.2020 klasa III technikum hotelarstwa wzięła udział  w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który przybliżył uczniom wymagania PPOŻ dotyczące obiektów użyteczności publicznej typu hotele/motele. Uczniowie mieli okazję zobaczyć za pośrednictwem specjalnie przygotowanej makiety, jak działają urządzenia PPOŻ oraz w jaki sposób rozprzestrzenia się pożar. Zostali także zapoznani z obsługą gaśnicy proszkowej oraz oznaczeniami dróg ewakuacji. Spotkanie miało na celu przybliżenia tematyki bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia w obiektach hotelarskich.

001  002

003  004

Łódzkie Dni Informatyki

Tegoroczna edycja ŁDI odbędzie się w pełni zdalnie, a specjalnie dla uczniów szkół średnich zorganizowany zostanie konkurs, w ramach którego będą mogli wykazać się wiedzą i kreatywnością. W konkursie mogą wziąć udział zespoły (liczące od trzech do pięciu uczniów), które przygotują pracę w jednym z czterech obszarów tematycznych:

A. Stwórz lekcję swoich marzeń!

B. Gra edukacyjna

C. Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

D. ICT dla Zielonego Łódzkiego

Zgłaszanie zespołów do udziału w konkursie trwa do dnia 18 października 2020 roku na stronie internetowej: www.lodzkiedniinformatyki.pl/junior. Na stronie tej znajdują się również szczegółowe informacje o Łódzkich Dni Informatyki, harmonogram oraz inne przydatne informacje.

On-lineowe ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czterech kolejnych dniach ŁDI 24-27 listopada, a udział w wydarzeniu podobnie jak w latach ubiegłych jest całkowicie bezpłatny.

Podsumowanie projektu „Chcę być przedsiębiorczy”

W dniu 7 października 2020 r. na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego „Nagórzyce” odbyło się podsumowanie akcji sprzedaży okolicznościowych kalendarzy szkolnych „Mechanika”, w ramach projektu „Chcę być przedsiębiorczy”. Dla klasy, która zakupiła procentowo największą ilość kalendarzy Rada Rodziców ufundowała ognisko. Zwycięską klasą okazała się I IH (informatyczno-hotelarska) - 92%. Przy ognisku, pieczonych kiełbaskach oraz muzyce Dyrekcja szkoły oraz przewodniczący Rady Rodziców podziękowali uczniom, którzy brali udział w sprzedaży kalendarzy. W trakcie wizyty w Ośrodku, kierownik tej placówki przedstawił grupie hotelarzy: zasady funkcjonowania oraz wyposażenia obiektu noclegowego, zaś grupa informatyków mogła zapoznać się z wyposażeniem informatycznym i multimedialnym obiektu. Zwiedzili oni również nowocześnie wyposażoną serwerownię. Opiekę nad działaniami związanymi ze sprzedażą kalendarzy oraz podsumowaniem sprawowali:  Pani Gabriela Fijołek oraz Pan Marek Śmigiel.

konkurs

 

 

Konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Ogłaszam szkolny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły, którego interesują przepisy prawnej ochrony pracy w Polsce oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.

Test opracowany przez Szkolną Komisję Konkursową będzie składał się z 25 zadań, które są w bazie zadań pod linkiem:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/225474/BAZA%20pytan%20rok%20szkolny%202020-2021.pdf

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje koordynator konkursu – Jacek Mrozicki
do dnia 6 listopada 2020 r.

Termin przeprowadzenia konkursu:
18 listopada 2020 r. na 8 godzinie lekcyjnej (o godzinie 13.55) w sali 13.

indeks

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w IX Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe. Prace można zgłaszać do Pani Iwony Poganowskiej oraz Pana Jacka Mrozickiego i Arkadiusza Świątka.

Ważne daty:

21.10.2020 r. – rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu.

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.
UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane!

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy link do Regulaminu IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2019/2020 oraz klauzulę informacyjną wraz z koniecznymi do wypełnienia zgodami:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/118201,ix-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-.html


Organizatorzy konkursu:
mgr Iwona Poganowska
mgr inż. Jacek Mrozicki
mgr inż. Arkadiusz Świątek

„Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”.

 

2 października 2020 roku po raz trzeci drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w Grze Miejskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Batalion Tomaszów”. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, a jej skład to:  Kamil Krzeszewski, Jakub Engel, Szymon Kuźba z klasy 4 IT oraz Karolina Badek z klasy 2Mtw. Finaliści zostali zaproszeni przez pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego, który pogratulował im sukcesu i nagród.

Tegoroczna gra była częścią projektu „Śladami Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej 1920”. Tym razem nawiązano do losów mieszkańców naszego miasta  biorących udział w zmaganiach wojennych lat 1919-1921 z naciskiem na ich udział w Bitwie Warszawskiej. Temat był oczywiście podyktowany obchodami 100. rocznicy bitwy, która miała miejsce w sierpniu 1920 roku i w dużym stopniu zadecydowała o losach Polski i Polaków u zarania niepodległości.

Rywalizacja polegała na wykonaniu przez 4-osobowe drużyny i opiekuna zadań o charakterze historyczno-sprawnościowym na terenie miasta, w oparciu o punkty związane z jego historią. Zakończenie gry miejskiej nastąpiło w Skansenie Rzeki Pilicy i  było połączone z ogniskiem integracyjnym dla uczestników oraz zwiedzaniem eksponatów, prezentacją multimedialną i wykładem dotyczącym udziału Tomaszowian w Bitwie Warszawskiej1920 roku.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Opiekun grupy: Joanna Kryszewska

001 002

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl