Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Pix Programming Challenge

pixchallengepl logo

Zapraszam uczniów klas informatycznych i teleinformatycznych do udziału w mistrzostwach w programowaniu Pic Programming Challenge. Rejestracja do polskiej edycji już się rozpoczęła. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.pixchallenge.org. Aplikację można pobrać ze strony www.pixblocks.com.

Harmonogram konkursu:

do 16 września - rejestracja i ćwiczenia,

16 września godz. 9:00 - 24 listopada godz. 23:59 - ĆWICZENIA PRZEDKONKURSOWE - Od 16 września 2019 w aplikacji PixBlocks będą dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcamy do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu.

 25 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00 - ELIMINACJE W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony będzie zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Zadania można rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

 2 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI ELIMINACJI na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Wszyscy uczestnicy, którzy rozwiążą poprawnie minimum 75% zadań eliminacyjnych, dostają się do półfinału!

 5 grudnia godz. 9:00 - 21:00 PÓŁFINAŁY - Każdy z uczestników, który poprawnie rozwiąże 75% zadań eliminacyjnych otrzyma zestaw zadań półfinałowych. Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od 8:00 do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań.

 9 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI PÓŁFINAŁÓW na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Trzydziestu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej dostaje się do finału!

 13 grudnia godz. 13:00 GALA FINAŁOWA Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiążę poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od momentu udostępnienia zadań finałowych przez organizatora do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań. Na Gali Finałowej wyłonionych będzie 5 zwycięzców (miejsca 1-5) z każdej grupy wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Inauguracja szkolenia praktycznego kadetów.

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoczęli ostatni etap szkolenia praktycznego, w ramach drugiej edycji programu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Program zakończy się w styczniu egzaminem, dającym absolwentom klasy szerokie możliwości kontynuowania dalszej służby wojskowej we wszystkich formacjach Wojska Polskiego.
Podczas zajęć kadeci realizowali tematy związane z musztrą indywidualną i zespołową, nawiązywaniem łączności za pośrednictwem radiostacji przenośnych, a ponadto szkolili się w zakresie walki wręcz w bliskim kontakcie oraz udzielaniu taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

001  004

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW


stack of booksW dniu 12.09.2019r. na dużej przerwie (11.55 – 12.15)

zapraszamy wszystkich uczniów, chcących kupić bądź sprzedać podręczniki,

do kawiarenki szkolnej

na  KIERMASZ  UŻYWANYCH  PODRĘCZNIKÓW.

 

 Dzięki tej corocznej akcji, uczniowie młodszych klas będą mogli kupić książki od starszych kolegów. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki, tańsze nawet o połowę ceny od tej, proponowanej w księgarniach!


Beata Dębińska
Karolina Greszel

Narodowe czytanie

foto

Po raz kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy od uczczenia polskiej literatury. Wzięliśmy udział w zainicjowanej przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dudę 8 edycji NARODOWEGO CZYTANIA. W tym roku czytaliśmy NOWELE POLSKIE takich mistrzów, jak: B. Prus, E. Orzeszkowa, B. Schulz, W. S. Reymont, S. Żeromski, M. Konopnicka. Niezwykle wzruszające teksty nowel tych twórców odzwierciedlają typowe cechy narodowego charakteru Polaków, ich problemy i marzenia.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Wacława Bąk - Przewodnicząca Rady Powiatu, p. Leon Karwat - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, ks. Prałat parafii w. Antoniego Edward Wieczorek, reprezentanci  7 b. kpow.  podporucznik  Paweł Budnik, sierżant Artur Łapeta.
Na wstępie odczytaliśmy list Prezydenta R. P. A. Dudy, skierowany do uczestników z tej okazji.
Dostojni goście zainaugurowali uroczystość przeczytaniem fragmentów tekstu "Dobra pani" E. Orzeszkowej. Następnie lektorami byli: Julia Szymczuk z IV Iw oraz Dariusz Jagodziński z IV Ic, którzy zaprezentowali tekst "Dobra pani";
Mateusz Stolarski z IV Ic - nowelę "Dym" M. Konopnickiej; Norbert Gruchała z III MEt - "Orkę" Reymonta; Jacek Perka z III MEt - "Mój ojciec wstępuje do strażaków" B. Schulza; Wiktor Jędrzejczyk z IV MET - "Rozdziobią nas..." S. Żeromskiego; Sebastian Lenartowicz z IV E i Bartosz Goździk z IV MEt - "Katarynkę" B. Prusa.
Gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy oraz wyrażamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku z tej samej okazji. Szczególne podziękowania za pomoc kieruję do p. wicedyrektor Agnieszki Dziedzic


Organizatorka Agnieszka Bogdańska.

 

 

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

W nieprzekraczalnym terminie 09 września 2019r. uczniowie/ absolwenci chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Uczniowie klas 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą u kierownika szkolenia praktycznego, nowy budynek, 2-gie piętro pokój 209. Dotyczy to następujących kwalifikacji:

(Większość deklaracji już zostało złożonych za co ogromnie dziękuje, bo to usprawnia moją pracę.)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12    Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)

Wykaz pozostałych kwalifikacji(jeśli ktoś ma nie zdaną wyodrębnioną w zawodzie kwalofikację):
E.06    Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18    Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11    Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15    Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać negatywne wyniki w zdawanych kwalifikacjach, z których wynik jest im znany. Także uczniowie
i absolwenci chcący poprawiać negatywne wyniki.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 roku przez uczniów/ słuchaczy/ absolwentów upływa 09 września 2019 r.  proszę nie czekać do ostatniego dnia ze złożeniem deklaracji)


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

deklaracja do pobrania (doc)

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

W poniedziałek 2 września 2019 roku o godzinie 10.00 w ZSP nr 1 nastąpiła uroczysta inauguracja  nowego roku szkolnego 2019/2020.
Dyrektor  szkoły, pan Dariusz Kwiatkowski, serdecznie powitał zaproszonych gości: pana Antoniego Macierewicza -  byłego Ministra Obrony Narodowej i  Posła na Sejm RP, pana Mariusza Węgrzynowskiego - Starostę Tomaszowskiego, panią Beatę Stańczyk – Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, panią Martynę Wojciechowską – Radną Powiatu, księdza Grzegorza Chirka – proboszcza parafii Św. Rodziny oraz  przedstawicieli służb mundurowych: gen. bryg. Adama Marczaka – dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Piotra Wronę – Dowódcę 7 bk pow, ppłk. Wiesława Jaskulskiego – Komendanta WKU w Tomaszowie Mazowieckim , mjr. Marcina Michalskiego – Zastępcę Dowódcy 7 bk pow, starszego chorążego Sztabowego Jacka Nikodemskiego – starszego  podoficera dowództwa 25 BK Pow, st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7 bk pow, panią wicedyrektor szkoły Agnieszkę Dziedzic oraz grono pedagogiczne, w tym nowo zatrudnionych nauczycieli, rodziców i uczniów, w szczególności podwójny rocznik klas pierwszych, który rozpoczyna nowy etap edukacji. Poza tym dyrektor szkoły gorąco powitał pana Krzysztofa Gnysia – Dyrektora ds. Technicznych Ceramiki Paradyż, która objęła patronatem klasę pierwszą mechatroniczną po szkole podstawowej. Nie obyło się również bez życzeń wielu sukcesów dla wszystkich rozpoczynających naukę oraz dla maturzystów ze strony przybyłych gości, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
Apel z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowali uczniowie klas 2E i 3H pod kierunkiem pani Beaty Chwalińskiej oraz Pani Lidii Stępkowskiej.

Beata Chwalińska i Lidia Stępkowska

009  011

014  010

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

14 października 2019 r. - Święto Edukacji Narodowej
2,3, stycznia 2020 r. – dni po Nowym Roku
8, 9, 10 czerwca 2020 r. - matury
12 czerwca 2020 r. – dzień po Bożym Ciele                       

Pozostałe dni wolne zostaną podane po opracowaniu harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Informacja - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

UWAGA ZMIANA !!!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
odbędzie się
2 września o godz. 10:00
na dziedzińcu szkoły.
Obowiązuje strój galowy.

Informujemy również, że Msza Święta Inaugurująca
rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
pod  przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia,
odbędzie się 2 września 2019r. o godzinie 8.00
w Sanktuarium Św. Antoniego.


 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl