Praktyki 2019/2020

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

09.09 - 04.10.2019        klasa 3Ic technik informatyk  wych. K. Greszel
07.10 - 02.11.2019        klasa 3IT technik informatyk-teleinformatyk  wych. D. Smejda
07.10 - 02.11.2019        klasa 3Mtw technik mechatronik  wych. J. Matyszewski
04.11 - 29.11.2019       klasa 3E technik elektryk- wych. B. Włodarczyk
09.03 - 03.04.2020      kasa 3MEt technik mechanik- elektronik wych. K. Krawczyk
27.04 - 22.05.2020       klasa 2H technik hotelarstwa  wych. K. Elster

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl