Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019

foto

 

W dniu 5 czerwca 2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi podsumował trzynastą edycję programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2018/2019. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.
Nauczyciele, którzy przeprowadzili z młodzieżą przynajmniej dwie lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, wypadków, awarii, otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy świadectwa udziału w tegorocznej edycji programu. W trakcie całego okresu realizacji programu nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu korzystali z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Z wielu szkół zostały wysłane zapraszania do pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (inspektorów pracy, psychologa), w celu przeprowadzenia zajęć z młodzieżą w szkole, w wybranym zakresie objętym tematyką programu.
W naszej szkole brało w programie 38 nauczycieli i zostało przeszkolonych 528 uczniów z klas wszystkich profili nauczania. Szkoła brała też udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym, gdzie na konkurs wojewódzki zakwalifikowała się jedna uczennica Patrycja Racz z klasy III H. Koordynowanie w szkole programu edukacyjnego organizowanego przez PIP „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019 oraz sporządzenie sprawozdania końcowego był Arkadiusz Świątek. Naszą szkołę na konferencji podsumowującej reprezentowało trzech nauczycieli: Hanna Drewniak, Beata Chwalińska i Włodzimierz Galicki. Nauczyciele biorący udział w programie edukacyjnym otrzymali pisemne imienne podziękowania. Konferencje prowadził koordynator programu inspektor Marek Kostrzewski z OIP w Łodzi.

07  09

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl