Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkursy ECDL

Z okazji Dni Otwartych ECDL w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ECDL, prezentacje certyfikacji ECDL oraz dwa konkursy informatyczne.

Konkurs na plakat promujący zdawanie egzaminów ECDL w ZSP NR 1 wygrał Tomasz Izbiński z klasy 4iEt, drugie miejsce zajął Michał Biegała z klasy 3Tit (w załączeniu plakaty przygotowane przez Tomasza i Michała). Jury złożone z nauczycieli przedmiotów informatycznych miało niełatwe zadanie, wszystkie prace zgłoszone na konkurs były atrakcyjne, przemyślane i bardzo starannie wykonane.

Test wiedzy informatycznej zawierał pytania z czterech podstawowych modułów ECDL -  "Podstawy pracy z komputerem", "Podstawy pracy w sieci", "Przetwarzanie tekstów" oraz "Arkusze kalkulacyjne". Pierwsze miejsce w teście wiedzy zdobył Piotr Zając z klasy 4Iet, drugie - Natalia Wójcik z klasy 4I.

Uczniowie otrzymali vouchery na bezpłatny egzamin ECDL oraz kalendarzyki i gadżety ECDL.
Wszytskie nagrody w konkursie zostały przekazane przez Biuro Koordynatora Regionalnego ECDL - region Łódź.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesu na Egzaminach ECDL.

Iwona Osuch

TI   MB

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl