Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkurs na projekt plakatu

ecdlW dniach 14-20 marca br. planowane są kolejne „Dni Otwarte ECDL w Polsce”. Impreza ta odbywać się będzie głównie w Centrach Egzaminacyjnych i laboratoriach. Jej celem jest zainteresowanie ECDL-em maksymalnej liczby potencjalnych kandydatów do zdawania egzaminów.

W laboratorium ECDL w naszej szkole odbędą się dwa konkursy, których zwycięzcy otrzymają vouchery na bezpłatne egzaminy ECDL..

Zachęcam do udziału w konkursie na projekt plakatu, promującego certyfikację ECDL. Dwa vouchery czekają na zwycięzców :)

Iwona Osuch

Informacje o konkursie:

termin nadsyłania prac: 9 marca 2016
dwie nagrody: vauchery na pierwszy egzamin ECDL
planowany format druku: A3
format nadsyłania prac: JPG, PDF, TIFF

Regulamin konkursu na projekt plakatu

 

1.    Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu promującego certyfikację ECDL w ZSP Nr 1
2.    Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym zdawanie egzaminów ECDL w ZSP Nr 1.
3.    Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSP Nr 1.
4.    Konkurs jest skierowany przede wszystkim do uczniów realizujących zajęcia „Informatyka uzupełniająca – zastosowania informatyki”.
5.    Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.
6.    Wymagania jakie powinien spełniać projekt:

•    zawierać logo ECDL
•    zawierać logo ZSP Nr 1 oraz napis: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim”
•    jakość /rozdzielczość projektu należy dostosować do planowanej wielkości wydruku - A3
•    format pliku: PDF, JPG lub TIFF
•    wraz z pracą konkursową należy dostarczyć również wszystkie pliki źródłowe

7. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres zsp1.konkurs@gmail.com
8. Każde zgłoszenie powinno być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię, nazwisko, klasę, adres e-mail.
9. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres do dnia 9 marca 2016 r. włącznie, a ich otrzymanie zostało potwierdzone pocztą elektroniczną.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 marca 2016 r.
11. Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z nauczycieli ZSP Nr 1.
12. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym.
13. Komisja Konkursowa dokona wyboru dwóch najlepszych projektów.
14. Za dwa nagrodzone projekty zostaną przyznane nagrody: vouchery na bezpłatne pierwsze egzaminy ECDL, dodatkowo wyróżnieni uczestnicy otrzymają gadżety m.in. związane z ECDL.
15. Nagrody: vouchery i gadżety ECDL przekazane będą przez Biuro Koordynatora Regionalnego ECDL - region Łódź.  
16. Vouchery muszą być zrealizowane tylko w dniach 14-20 marca br., w tych dniach zaplanowane są „Dni Otwarte ECDL w Polsce”.
17. Autorzy projektów wyrażają zgodę na ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej w ZSP Nr 1, na stronie szkoły oraz na stroniach ECDL.
18. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację regulaminu konkursu.


 

ecdl

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl