Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konferencja ”Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych?”

foto

 

27 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji ”Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych?”.
Dowiedzieliśmy się, jakie kierunki warto studiować ze względu na zapotrzebowanie specjalistów na polskim i europejskim rynku pracy, szczególnie inżynierów.
Zaprezentowane zostały dwie największe łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki.
Pracownicy uczelni opowiedzieli o wydziałach, kierunkach i specjalizacjach, jakie mają w swojej ofercie, a Studenckie Koła Naukowe zaprezentowały pokazy doświadczeń - widzieliśmy m.in. burzę w probówce, ciecze zmieniające kolor, erupcję mini wulkanu.
   
Uczniowie ZSP Nr 1 zdobyli nagrody w konkursach związanych z prezentowanymi doświadczeniami, a nasza szkoła otrzymała upominek od Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2 czytniki e-book.

Kierownikiem wycieczki była pani Iwona Osuch, opiekunami pani Sylwia Błoch i pan Ryszard Skura.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl