Nasi nauczyciele nagrodzeni!

foto 
 
 
W dniu 22.10.2015 r. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego i Kuratora Oświaty w Łodzi. Wśród nagrodzonych byli nauczyciele ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
Pani Jolanta Nikodemska - wicedyrektor ZSP Nr 1 odebrała nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pani Anetta Holc, nauczyciel języka niemieckiego - została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrodzonym gratulowali i wręczali nagrody: Wicemarszałek Sejmu - Pani Elżbieta Radziszewska, Wicewojewoda Łódzki - Pan Jarosław Klimas, Poseł na Sejm - pan Artur Ostrowski, Łódzki Kurator Oświaty - pan Jan Kamiński, Łódzki Wicekurator Oświaty - pan Konrad Czyżyński. Na uroczystości obecne były także władze uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filii w Piotrkowie Trybunalskim.
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl