Dostęp do zasobów MSDNAA w ramach programu IT Szkoła

Procedura uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA (Microsoft) przez uczniów biorących udział w Programie IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
 
1. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy (po identyfikator grupy należy zgłosić się do opiekuna projektu) oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem.

2. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów MSDNAA, co najmniej pięciu kursów po 1 września 2015 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 5 listopada 2015 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane). Prosimy o potraktowanie tego terminu jako ostatecznego w kwestii uzyskania dostępu do zasobów MSDNAA na ten rok akademicki.

3. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów MSDNAA, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

4. W dniach 6 - 9 listopada według stanu na dzień 5 listopada 2015 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 1 i 2.

5. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 6 listopada status studenta Programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w roku akademickim 2015/2016.

6. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu  loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów MSDNAA.

Po uaktywnieniu dostęp będzie ważny do 30 września 2016.

Opiekun programu IT Szkoła w ZSP 1
Iwona Osuch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl