Instrukcja aktywacji dziennika elektronicznego

Instrukcja aktywacji dziennika elektronicznego
dla rodziców uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim

Szanowni rodzice, aby rozpocząć pracę z e-dziennikiem konieczne jest przekazanie wychowawcy klasy swojego adresu  e-mail. 

Następnie:

1. Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową najlepiej w najnowszej wersji.

2. W pasek adresu wpisujemy: https://uonet.vulcan.net.pl/000224 lub klikamy w link do dziennika elektronicznego na stronie szkoły.

edziennik1

3. W pole e-mail wpisujemy adres e-mail (ten sam, który został podany wychowawcy).

2. Kliamy link "Nie pamiętam, albo nie mam jeszcze hasła"

 

3. Na ekranie pojawi się komunikat informujący o tym, że na wskazany adres e-mail został wysłany link umożliwiający utworzenie hasła.

4. Po otrzymaniu wiadomości klikamy na link i do wyświetlonego formularza wpisujemy hasło. (Wpisujemy dwa razy to samo nowe hasło).  

edziennik2

UWAGA! Hasło powinno zawierać dużą literę, cyfrę, znak specjalny ( !@#$%^&*()_+|<>?:"}{ ) i składać się z 8 elementów

5. Naciskamy przycisk "Ustaw hasło".

6. Powracamy do strony logowania i wpisujemy e-mail oraz hasło.

edziennik3

7. Naciskamy przycisk "Logowanie".

8. Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl