Konkurs na najładniejszą pracownię w szkole

20.05.2015 r. w naszej szkole został przeprowadzony „Konkurs na najładniejszą pracownię w szkole”. W skład komisji weszli:

  •     mgr  Dariusz Kwiatkowski – dyrektor szkoły
  •     mgr Beata Chwalińska – wychowawczyni  klasy II THb
  •     mgr Magdalena Piotrowska – wychowawczyni klasy III TH
  •     Asia Siedlecka – przewodnicząca klasy II THb
  •     Sylwia Turoboś – skarbnik  klasy II THb
  •     Kamil Szadkowski – uczeń klasy III TH

Celem konkursu było uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne oraz motywowanie ich do dbania o swoje miejsce pracy.
Oceniane i odpowiednio punktowane były:
a)    gazetki klasowe (ich tematyka oraz aktualności)
b)    tablice  tematyczne, mapy,  wykresy,  fotografie
c)    roślinność klasowa
d)    ogólna estetyka pracowni

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła:
sala nr 33  klasy I H opiekun Beata Goździk
Na drugim miejscu uplasowała się:
sala nr 208  klasy II TH b  opiekun Beata Chwalińska
Trzecie miejsce w konkursie przypadło:
sali nr 128  klasy III  M opiekun Włodzimierz Galicki

Wyróżnienie otrzymały trzy sale lekcyjne:
32 opiekun Iwona Dróżdż
2 opiekun Agnieszka Bogdańska
207 opiekun Karolina Ziętara

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!
Beata Chwalińska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl