Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konkurs "Słuchamy i rozumiemy"

30. marca odbyła się druga część międzyszkolnego konkursu języka niemieckiego "Słuchamy i rozumiemy".

W naszej szkole najlepszymi uczniami okazali się:

1. Biegała Michał 1Tet - 46 pkt.

2. Rogowski Dawid 2E - 45 pkt.

3. Stawicka Kamila 2Hb - 42,5 pkt.

4. Mazurek Fabian 4TI - 35,5 pkt.

5. Sąciński Dominik 4TI - 37,5 pkt.

6. Zdonek Aneta 2THb - 28,5 pkt.

7. Tejchman Adrian 4TI - 33 pkt.

8. Rogowski Jakub 2E - 27 pkt.

9. Zwolińska Klaudia 1TH - 31,5 pkt.

10. Sobczyk Klaudia 1TH - 30,5 pkt.

11. Pysklak Elwira 3TH - 23 pkt

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl