Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Warszawskie Dni Informatyki 2015

Dnia 25 marca 2015r. 15-stu uczniów z klas 3TiEt i 3Ti wraz z opiekunami: Beatą Chwalińską oraz Mariuszem Dołowcem wzięło udział w Warszawskich Dniach Informatyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską.

 Uczniowie brali udział w poniższych wykładach:
- Ekonomia cyberprzestępców - czyli ile oni na tym zarabiają?
- Universal Apps w akcji
- Systemy informatyczne w architekturze operatorów telekomunikacyjnych
- Microsoft Azure - codzienne wykorzystanie
- Microsoft Kinect - czyli jak oprogramować ruchy

W tym samym czasie na Politechnice Warszawskiej odbywały się także targi pracy IT, na których uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość dokładniej poznać rynek pracy w swoim zawodzie.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl