Artykuły 2013/2014

Konkurs historyczny "Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie"

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
W ramach konkursu uczniowie mogą wykonać pracę w jednej z trzech kategorii:
  • fotografia
  • prezentacja multimedialna
  • forma dowolna (plakat, wiersz, opowiadanie, utwór muzyczny, przedstawienie teatralne, inscenizacje historyczne i inne)
Tematyka prac jest dowolna i może obejmować ludzi, krajobraz, architekturę (budynki, pomniki, fragmenty ulicy imienia Legionów Polskich, pamiątki po Legionach), musi mieć jednak związek z Legionami Józefa Piłsudskiego.
Termin nadsyłania prac do organizatora upływa 3 marca 2014 roku.
Szczegóły dotyczące konkursu na tablicy przy Sali nr 23 lub u nauczycieli historii.
Joanna Kryszewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl