Praktyki

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Ryszard Rupniewski

 

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2015/16

31.08 - 25.09.2015       klasa 3Ha technik hotelarstwa
21.09 - 16.10.2015       klasa 3Ti technik informatyk
19.10 - 13.11.2015       klasa 3E technik elektryk
16.11 - 11.12.2015       klasa 3TiT technik informatyk-teleinformatyk
18.01 - 12.02.2016       klasa 3Hb technik hotelarstwa
29.02 - 01.04.2016       klasa 3Mt technik mechatronik
04.04 - 29.04.2016       klasa 3MEt technik mechanik-elektronik
09.05 - 03.06.2016       klasa 2H technik hotelarstwa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl