Pilne

Zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do klasy 1 mechatronicznej wojskowej

wraz z rodzicami

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

20 sierpnia o godz. 17.00 w auli szkoły.

Tematem głównym będzie umundurowanie kadetów.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl