Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowej

Kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy wojskowej, prosimy o przybycie na testy sprawności fizycznej 25 czerwca 2020r. według następującego porządku:

- chłopcy, których nazwiska rozpoczynają się od litery "H" do "Z" proszeni są o przybycie na godzinę 8:30 (od ulicy Kawki)
- wszystkie dziewczęta oraz chłopcy, których nazwiska rozpoczynają się od litery "A" do "G" proszeni są o przybycie na godzinę 11:00 (od ulicy Kawki)

Kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do innych szkół, a klasę wojskową w ZSP nr 1 wybrali na kolejnej preferencji, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem ustalenia godziny testów sprawnościowych

- tel. 44 724 55 15.

Wszyscy kandydaci w dniu testu muszą:

  • - posiadać na przebranie strój sportowy i buty sportowe
  • - aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • - maseczkę ochronną
  • - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego na udział w testach sprawnościowych do klasy wojskowej w trakcie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Plik do pobrania: Oświadczenie (pdf)

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl