Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.

W związku z przejściem szkoły w tryb pracy zdalnej podajemy godziny  konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego.
Zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną. Dane teleadresowe zostały podane w formie wiadomości przez e-dziennik.

Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny

Poniedziałek 11.30 – 16.30
Wtorek 9.30 – 13.00
Środa 12.00  –16.00
Czwartek 8.00 – 12.30
Piątek 8.30 – 13.30

Dorota Ignasiak – psycholog szkolny

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 12.00 –  16.00
Środa 9.00  – 13.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 15.00  


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl