Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Jubileusz polskiego bohatera

„Moim drogowskazem było to, co wypisane na szabli: Bóg, Honor, Ojczyzna”

płk Kazimierz Klimczak


Nie ma piękniejszej lekcji historii niż spotkanie z prawdziwą legendą, żołnierzem kampanii wrześniowej i później Armii Krajowej, najstarszym żyjącym uczestnikiem powstania warszawskiego.

W dniu 11 lutego 2020 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się niezwykła uroczystość. W przededniu (przypadają 15 lutego) 106 urodzin pułkownika Kazimierza Klimczaka ps. Szron, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, w obecności Marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek, Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka, rodziny pana pułkownika oraz zaproszonych gości odznaczył płk. Kazimierza Klimczaka Medalem 100- lecia Odzyskania Niepodległości. To pamiątkowe odznaczenie wręczane jest jako dowód wdzięczności i wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

W tej wyjątkowej uroczystości wzięli udział kadeci klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunem Dariuszem Jachimowskim.

Po przemówieniu pana Prezydenta oraz pani Marszałek głos zabrał pułkownik Klimczak. Bardzo wzruszony, drżącym głosem opowiadał o wojnie obronnej w 1939 roku, o tym jak został ranny, w jakich okolicznościach w pierwszym dniu wojny zginęli jako koledzy z oddziału, których wspominał z imienia i nazwiska.
Podniosłym momentem uroczystości było odczytanie apelu – przesłania pułkownika skierowanego do młodzieży:
„Przesyłam Pułkownikowskie podziękowania dla tych dziesiątek tysięcy młodzieży z całej Polski, które przesłały żołnierskie pozdrowienia dla mojej osoby. Jestem wzruszony pamięcią, proszę was, abyście nie utracili tego zrywu waszych rówieśników, którzy walczyli w konspiracji i Powstaniu Warszawskim. Oni oddali duszę Bogu, serca Ojczyźnie, a Wam, młodym pokoleniom wolną Polskę, którą musimy umacniać wraz z naszym rządem pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” pamiętając, że wolność trzeba pielęgnować, bo nie jest dana na zawsze. Proszę Was, abyście pamiętali o Waszych przodkach, którzy przez pokolenia wykuwali wolność Ojczyzny, po trudnych czasach zaboru i okupacji. Pamiętając o nich w cichej modlitwie, aby Bóg łaskawy przyjął ich do swej chwały.

Szanownemu Jubilatowi uczestnicy uroczystości odśpiewali gromkie 200 lat, po czym wszyscy mogli skosztować pysznego urodzinowego tortu.
Panie Pułkowniku obecni na uroczystości kadeci ZSP nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego są wdzięczni za żywą lekcję historii.

W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy zdrowia i kolejnych równie pięknych i uroczystych rocznic urodzin.

tekst i foto: Dariusz Jachimowski

001  002

003

video z uroczystości można zobaczyć na: https://wiadomosci.tvp.pl/46599290/niezwykly-jubileusz-polskiego-bohatera?fbclid=IwAR3j-8T1GCjJ6XbTZNHcwNb9iW5d8lLCCCLjgK3akTLPoreK7-liQDueOs0

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl