Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Informacja

Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona,

Ślubowanie klas I

11 październik 2019r.

1. Rozpoczęcie uroczystości godzina 11.30 na hali gimnastycznej.

2. Wychowawcy klas starszych siedzą ze swoimi klasami na trybunach. Proszę o godną postawę podczas śpiewu hymnu i panującą ciszę podczas uroczystości.

3. Wychowawcy klas pierwszych siedzą  na parkiecie przy swoich klasach.  

4. Przypominam o stroju galowym.

5. Lekcje w tym dniu są skrócone i kończą się po 6 godzinie lekcyjnej zgodnie z harmonogramem:

1. lekcja 1 -  7.45 - 8.15
2. lekcja 2 -  8.20 - 8.50
3. lekcja 3 -  8.55 - 9.25
4. lekcja 4 -  9.35 - 10.05
5. lekcja 5 -  10.10 - 10.40
6. lekcja 6 -  10.45 - 11.15
akademia - 11.30

6.    Po uroczystości młodzież idzie do domu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl