Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

AWANS DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ dziewcząt i chłopców

foto

 01.10.2019r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS Spała został przeprowadzony półfinał wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Naszą szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców pod opieką profesorów pani Beaty Goździk i pana Tomasza Pazury.
Po zsumowaniu wszystkich wyników Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w Rejonie jednocześnie wygrywając Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w kategorii dziewcząt i chłopców. Najlepsze wyniki zawodów uzyskały wśród dziewcząt Wiktoria Wajszczyk uczennica klasy 2H rzucając dyskiem na odległość 38,86m uzyskując za wynik 132 punkty, Aleksandra Karpińska uczennica klasy 2Tiw rzut dyskiem 32,91m uzyskując 109 punktów. Reprezentacja dziewcząt łącznie zdobyła 824 punkty. Wśród chłopców najlepsze wyniki uzyskali Bartłomiej Goździk uczeń klasy 4 Ti rzucając dyskiem na odległość 45,98m uzyskał 129 punktów, Maksymilian Wróblewski uczeń klasy 4 Ti rzucając oszczepem na odległość 42,87m uzyskał 97 punktów.

Reprezentacja chłopców łącznie zdobyła 976 punktów.

Finał wojewódzki odbędzie się 10.10.2019roku w Sieradzu. Zbiórka Reprezentacji szkoły czwartek godzina 7:15.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH !!!

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl