Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Pix Programming Challenge

pixchallengepl logo

Zapraszam uczniów klas informatycznych i teleinformatycznych do udziału w mistrzostwach w programowaniu Pic Programming Challenge. Rejestracja do polskiej edycji już się rozpoczęła. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.pixchallenge.org. Aplikację można pobrać ze strony www.pixblocks.com.

Harmonogram konkursu:

do 16 września - rejestracja i ćwiczenia,

16 września godz. 9:00 - 24 listopada godz. 23:59 - ĆWICZENIA PRZEDKONKURSOWE - Od 16 września 2019 w aplikacji PixBlocks będą dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcamy do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu.

 25 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00 - ELIMINACJE W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony będzie zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Zadania można rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

 2 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI ELIMINACJI na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Wszyscy uczestnicy, którzy rozwiążą poprawnie minimum 75% zadań eliminacyjnych, dostają się do półfinału!

 5 grudnia godz. 9:00 - 21:00 PÓŁFINAŁY - Każdy z uczestników, który poprawnie rozwiąże 75% zadań eliminacyjnych otrzyma zestaw zadań półfinałowych. Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od 8:00 do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań.

 9 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI PÓŁFINAŁÓW na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Trzydziestu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej dostaje się do finału!

 13 grudnia godz. 13:00 GALA FINAŁOWA Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiążę poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od momentu udostępnienia zadań finałowych przez organizatora do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań. Na Gali Finałowej wyłonionych będzie 5 zwycięzców (miejsca 1-5) z każdej grupy wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl