Narodowe czytanie

foto

Po raz kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy od uczczenia polskiej literatury. Wzięliśmy udział w zainicjowanej przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dudę 8 edycji NARODOWEGO CZYTANIA. W tym roku czytaliśmy NOWELE POLSKIE takich mistrzów, jak: B. Prus, E. Orzeszkowa, B. Schulz, W. S. Reymont, S. Żeromski, M. Konopnicka. Niezwykle wzruszające teksty nowel tych twórców odzwierciedlają typowe cechy narodowego charakteru Polaków, ich problemy i marzenia.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Wacława Bąk - Przewodnicząca Rady Powiatu, p. Leon Karwat - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, ks. Prałat parafii w. Antoniego Edward Wieczorek, reprezentanci  7 b. kpow.  podporucznik  Paweł Budnik, sierżant Artur Łapeta.
Na wstępie odczytaliśmy list Prezydenta R. P. A. Dudy, skierowany do uczestników z tej okazji.
Dostojni goście zainaugurowali uroczystość przeczytaniem fragmentów tekstu "Dobra pani" E. Orzeszkowej. Następnie lektorami byli: Julia Szymczuk z IV Iw oraz Dariusz Jagodziński z IV Ic, którzy zaprezentowali tekst "Dobra pani";
Mateusz Stolarski z IV Ic - nowelę "Dym" M. Konopnickiej; Norbert Gruchała z III MEt - "Orkę" Reymonta; Jacek Perka z III MEt - "Mój ojciec wstępuje do strażaków" B. Schulza; Wiktor Jędrzejczyk z IV MET - "Rozdziobią nas..." S. Żeromskiego; Sebastian Lenartowicz z IV E i Bartosz Goździk z IV MEt - "Katarynkę" B. Prusa.
Gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy oraz wyrażamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku z tej samej okazji. Szczególne podziękowania za pomoc kieruję do p. wicedyrektor Agnieszki Dziedzic


Organizatorka Agnieszka Bogdańska.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl