Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych wojskowych z Dyrekcją Szkoły

Dnia 7 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych wojskowych z Dyrekcją szkoły panem Dariuszem Kwiatkowskim, panią Jolantą Nikodemską, opiekunem klas wojskowych majorem rezerwy Sławomirem Miszczukiem, wychowawcami klas panią Iwoną Poganowską i panem Arkadiuszem Świątkiem oraz z przedstawicielem Rady Rodziców panem Witoldem Mazurkiem.

Dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski powitał zebranych, przedstawił cele i zadania klas wojskowych, zwrócił uwagę na dyscyplinę podczas zajęć oraz po ich zakończeniu. Pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska podała wytyczne dotyczące munduru oraz obowiązki uczniów uczęszczających do klas o profilu wojskowym. Major Sławomir Miszczuk poinformował o planie pracy w ramach zajęć przygotowania wojskowego oraz przedstawił Regulamin mundurowy kadetów klas wojskowych. W dalszej części spotkania głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Rodziców, który przedstawił zebranym możliwości zakupienia mundurów.

Spotkanie zakończono indywidualnymi rozmowami z wychowawcami klas.
 

SpotkanieKl1Mundurowych 1

 

SpotkanieKl1Mundurowych 2

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl