Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w 2019 r.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r. zostaną ogłoszone 4 lipca 2019 r.

Wyniki w systemach informatycznych będą umieszczane 

4 lipca pomiędzy godziną 8:00 a 10:00.

Wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl