Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Szkolenie praktyczne kadetów.


W dnie 3 lipca br. zakończyło się programowe szkolenie kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Pięciodniowe szkolenie przebiegało z udziałem i pod nadzorem instruktorów 7. batalionu kawalerii powietrznej.
Podczas szkolenia kadeci certyfikowanej klasy trzeciej objętej programem Ministra Obrony Narodowej, zgłębiali tajniki wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu taktyki, łączności, szkolenia strzeleckiego, ratownictwa medycznego, walki wręcz, regulaminów i musztry oraz szkolenia inżynieryjno – saperskiego.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych spowodowanych wysoką temperaturą, kadeci sprostali stawionym przed nimi wyzwaniom i zrealizowali wszystkie zadania.
Na uroczystym apelu podsumowującym szkolenie praktyczne dowódca 7 batalionu wyróżnił najlepsze kadetki i kadetów nagrodami rzeczowymi i listami gratulacyjnymi.

010 011

012 013

014 015

Szkolenie ogniowe kadetów.

007  008

009

Szkolenie inżynieryjno - saperskie kadetów klasy trzeciej.

004  005

006

Letnie szkolenie kadetów klasy trzeciej.

szkolenie kadetow 001  szkolenie kadetow 002

szkolenie kadetow 003

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl