WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW w sprawie wydania ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021

 
1.  Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości ponieważ: 
1/ nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2/ nie przystąpili do  egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących " egzaminów.
 
2.  Absolwenci, o których mowa wyżej składają do dyrektora właściwej OKE, w naszym przypadku w Łodzi, wniosek do 31 maja 2021 r.- załącznik nr 31.
 
3. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2015 r., 
i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

Awans do finału V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

 
Miło nam poinformować, iż pomimo pandemii nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Ostatni sukces to zakwalifikowanie się do finału dwóch zespołów biorących udział w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku.
Pierwsza drużyna w składzie: Karolina Badek, Laura Latocha, Oktawia Tomasik.
Druga drużyna w składzie: Sandra Kwiatek, Martyna Rybak, Filip Małocha.
Wszyscy uczniowie chodzą do klasy 2 Mt-w. Opiekunem obu grup podczas pierwszego etapy był wychowawca Arkadiusz Świątek.
Prezentujemy filmy uczniów na temat zanieczyszczenia środowiska oraz zagrożenia atomowego.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca zakończona.
Dzisiejsze posiedzenie Komisji rekrutacyjnej wyłoniło uczestnika projektu Erasmus+.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, niebawem rozpocznie się przygotowanie językowe.
 
Aktualna lista uczestników projektu i lista rezerwowa:
 

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W środę 24 marca 2021 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący semestr pierwszy. Przewodniczący Samorządu Szkolnego Antoni Jagieliński przywitał wszystkich obecnych. Na uroczystości zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Powitano Dyrekcję Szkoły w osobach: Pana Dariusza Kwiatkowskiego, Panią Jolantę Nikodemską i Panią Urszulę Seredyn oraz kierownika Kształcenia Praktycznego Panią Sylwię Błoch, przewodniczącego Rady Rodziców pana Witolda Mazurka oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego: panią Iwonę Poganowską, panią Martę Zieję i pana Jacka Mrozickiego, diakona Alana Wąsowskiego oraz uczniów.
Głos zabrała pani Beata Stańczyk gratulując uczniom sukcesów, zachęcając do dalszej wytężonej pracy. Pani Naczelnik skierowała swoje podziękowania również pod adresem Dyrekcji oraz nauczycieli, którzy w tej niezwykle trudnej sytuacji zdalnego nauczania są wsparciem dla uczniów i motywują ich do nauki. Pani Beata Stańczyk złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

W pierwszej części spotkania wręczono nagrody "Złotej dziesiątce Mechanika” czyli uczniom, którzy na zakończenie pierwszego półrocza osiągnęli najwyższą średnią w szkole.

Wśród nich znaleźli się:

Sandra Kwiatek 2 Mtw - 5,13
Aleksandra Pakowska 2 Hp - 5,11
Sebastian Świderek 3 IT - 5,11
Mikołaj Tatar 2 Icp - 5,10
Kamil Krzeszewski 4 IT - 5,08
Piotr Duczek 4 I - 5,08
Emilia Bielawska 2 H - 5,07
Damian Borowski 3 IT - 5,06
Bartłomiej Jedyk 2 I - 5,06
Dawid Baska 3 IT - 5,00
Filip Galiński 2 I - 5,00
Jurand Kryszewski 2 Mtw - 5,00
Rafał Lipski 2 I - 5,00
Bartosz Zając 4 MEt - 5,00
Adrian Gil 3 Iw - 4,95

W kolejnej części nagrodzono najbardziej kreatywne osoby w konkursie wewnątrzszkolnym "Kolorowa Wielkanoc". Pomysłodawcą konkursu była wicedyrektor Pani Urszula Seredyn, a przeprowadziła go wraz z księdzem Konradem Sulmirskim oraz diakonem Alanem Wąsowskim.
Nagrodę za I miejsce otrzymały ex aequo Aleksandra Siewierska z kl. 2Hp i Oliwia Sęk z kl.1 Mtw, II miejsce przyznano dla Maksymiliana Grabowskiego z kl. 1 Met i dla Weroniki Serafin z kl. 1 IH. Na III miejscu znalazły się prace Dominika Kopreka z kl. 2 IT Wiktorii Chilińskiej z klasy 2 Hp.
W dalszej części wyróżniono ucznia, który wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem w działalność szkolną i pozaszkolną, to tak zwany ,,społecznik Mechanika”, którym jest Dominik Mazurek z klasy 2 Iwp.
Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości oraz złożył życzenia świąteczne.

Foto: Michał Skalski, klasa 2 Icp

  02  

  05  20

 

Konkurs "Podaj dalej"

podaj dalej

ZASADY KONKURSU „PODAJ DALEJ”

„Podaj dalej” jest to konkurs dedykowany wszystkim uczniom ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem zabawy  jest propagowanie aktywnego stylu życia w czasach pandemii, ale także zacieśnienie więzi koleżeńskich w grupach.

W konkursie może wziąć udział grupa 4 uczniów  lub więcej (mogą być z różnych klas). Każdy uczestnik nagrywa krótki filmik z własnym udziałem (kilka sekund), na którym ćwiczy z przyborem sportowym (np. piłką, skakanką, hantlem, ringiem, itp.) i podaje go dalej  osobie z następnego filmiku. Kolejny uczestnik nagrywa się jak odbiera, ćwiczy i podaje dalej dany przedmiot. Oczywiście podania pomiędzy kolejnymi filmikami muszą być spójne.

Dla przykładu: jeśli osoba nr 1 turla piłkę po podłodze, to osoba nr 2 nagrywa się jak chwyta piłkę z podłogi, ćwiczy z nią i na przykład podrzuca. Osoba nr 3 łapie piłkę i podaje ją dalej lub zamienia na skakankę, ringo, handelek itp. Przybory sportowe można zmieniać dowolną ilość razy. Zmontowany filmik  (o maksymalnej długości 1min.30sek.) przesyłamy na adres mailowy: wf.mechanik.zsp1@gmail.com lub bezpośrednio do p. Dobrawy Smejdy na messangera w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021r.

Życzę miłej zabawy, czekają na Was atrakcyjne nagrody!!!

Dobrawa Smejda

plakat podaj dalej

 

Konkurs "Jakość i bezpieczeństwo żywności"

1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 organizowanym  przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
https://wsiiz.pl/konkurs-zywnosc

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.
Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski.
Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych spotkań przygotowujących w formie online. Spotkania mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały edukacyjne.

REGULAMIN KONKURSU https://wsiiz.pl/images/dokumenty/REGULAMIN_-_KONKURS.pdf
ZAŁĄCZNIK  nr 1 https://wsiiz.pl/images/dokumenty/KONKURS-ZALACZNIK_nr_1.pdf

Zapraszam chętnych do kontaktu przez e-dziennik
Nauczyciel mgr Beata Goździk

PLAKAT zywnosc

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl