Nauka przez całe życie to nieskończona podróż

W dniach od 15. września do 15. października w całej Polsce odbywa się kampania „Dni uczenia się dorosłych”. Celem akcji jest zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych, rozwijanie nawyku ciągłego uczenia się oraz promocja uczenia się jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Nasza szkoła również ubiega się o tytuł partnera kampanii. W ramach akcji odbędzie się „Tydzień nauki z Mechanikiem!” Program przedstawiamy poniżej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w projekcie! Wszystkie propozycje są bezpłatne!


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

 

Prezentacja kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Antoni Jagieliński kl. 2 MEt

Cześć stoicie przed wyborem człowieka, który będzie reprezentował naszą szkołę, mogę wam obiecać, że na pewno zrealizuję obietnice, które wam proponuję oraz to, że będę godnie reprezentował naszą szkołę podczas wszystkich uroczystości i nie tylko

antoni jagielinski

Patryk Bożyk kl. 3 MEt

Jestem osobą, która z radością pomaga innym, zawsze dba o dobro osób słabszych. Jestem sumienny, życzliwy i odpowiedzialny. Zmienić chciałbym trochę nastawienie innych klas do tych klas pierwszych. Chciałbym tez skrócić przerwę 20 min do 15 min i chcę wprowadzić trochę więcej śmiechu do tej szkoły, aby uczniowie nie przychodzili do szkoły źle nastawieni tylko z radością.

patryk bozyk

Michał Kaczorowski kl. 2 Iw

Nazywam się Michał Kaczorowski. Moje zainteresowania to sport, historia oraz polityka. Co planuje zmienić w szkole? Na ten moment nic, wydaje mi się ze wszystko działa tak jak powinno.

Zamierzam być szczery oraz otwarty w relacjach międzyludzkich. Cos Ci się nie podoba? Nie ma problemu, mów to wprost, a razem spróbujemy rozwiązać problem.

michal kaczorowski

Pix Programming Challenge

pixchallengepl logo

Zapraszam uczniów klas informatycznych i teleinformatycznych do udziału w mistrzostwach w programowaniu Pic Programming Challenge. Rejestracja do polskiej edycji już się rozpoczęła. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.pixchallenge.org. Aplikację można pobrać ze strony www.pixblocks.com.

Harmonogram konkursu:

do 16 września - rejestracja i ćwiczenia,

16 września godz. 9:00 - 24 listopada godz. 23:59 - ĆWICZENIA PRZEDKONKURSOWE - Od 16 września 2019 w aplikacji PixBlocks będą dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcamy do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu.

 25 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00 - ELIMINACJE W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony będzie zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Zadania można rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

 2 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI ELIMINACJI na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Wszyscy uczestnicy, którzy rozwiążą poprawnie minimum 75% zadań eliminacyjnych, dostają się do półfinału!

 5 grudnia godz. 9:00 - 21:00 PÓŁFINAŁY - Każdy z uczestników, który poprawnie rozwiąże 75% zadań eliminacyjnych otrzyma zestaw zadań półfinałowych. Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od 8:00 do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań.

 9 grudnia godz. 16:00 - WYNIKI PÓŁFINAŁÓW na stronie pixchallenge.org, Wyniki będą opublikowane na stronie pixchallenge.org. Trzydziestu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej dostaje się do finału!

 13 grudnia godz. 13:00 GALA FINAŁOWA Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, Podczas tego etapu istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiążę poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od momentu udostępnienia zadań finałowych przez organizatora do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań. Na Gali Finałowej wyłonionych będzie 5 zwycięzców (miejsca 1-5) z każdej grupy wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Inauguracja szkolenia praktycznego kadetów.

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoczęli ostatni etap szkolenia praktycznego, w ramach drugiej edycji programu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Program zakończy się w styczniu egzaminem, dającym absolwentom klasy szerokie możliwości kontynuowania dalszej służby wojskowej we wszystkich formacjach Wojska Polskiego.
Podczas zajęć kadeci realizowali tematy związane z musztrą indywidualną i zespołową, nawiązywaniem łączności za pośrednictwem radiostacji przenośnych, a ponadto szkolili się w zakresie walki wręcz w bliskim kontakcie oraz udzielaniu taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki.

001  004

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW


stack of booksW dniu 12.09.2019r. na dużej przerwie (11.55 – 12.15)

zapraszamy wszystkich uczniów, chcących kupić bądź sprzedać podręczniki,

do kawiarenki szkolnej

na  KIERMASZ  UŻYWANYCH  PODRĘCZNIKÓW.

 

 Dzięki tej corocznej akcji, uczniowie młodszych klas będą mogli kupić książki od starszych kolegów. Jest to doskonała okazja, aby młodzież zaopatrzyła się w podręczniki, tańsze nawet o połowę ceny od tej, proponowanej w księgarniach!


Beata Dębińska
Karolina Greszel

Narodowe czytanie

foto

Po raz kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy od uczczenia polskiej literatury. Wzięliśmy udział w zainicjowanej przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dudę 8 edycji NARODOWEGO CZYTANIA. W tym roku czytaliśmy NOWELE POLSKIE takich mistrzów, jak: B. Prus, E. Orzeszkowa, B. Schulz, W. S. Reymont, S. Żeromski, M. Konopnicka. Niezwykle wzruszające teksty nowel tych twórców odzwierciedlają typowe cechy narodowego charakteru Polaków, ich problemy i marzenia.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Wacława Bąk - Przewodnicząca Rady Powiatu, p. Leon Karwat - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, ks. Prałat parafii w. Antoniego Edward Wieczorek, reprezentanci  7 b. kpow.  podporucznik  Paweł Budnik, sierżant Artur Apeta.
Na wstępie odczytaliśmy list Prezydenta R. P. A. Dudy, skierowany do uczestników z tej okazji.
Dostojni goście zainaugurowali uroczystość przeczytaniem fragmentów tekstu "Dobra pani" E. Orzeszkowej. Następnie lektorami byli: Julia Szymczuk z IV Iw oraz Dariusz Jagodziński z IV Ic, którzy zaprezentowali tekst "Dobra pani";
Mateusz Stolarski z IV Ic - nowelę "Dym" M. Konopnickiej; Norbert Gruchała z III MEt - "Orkę" Reymonta; Jacek Perka z III MEt - " Mój ojciec wstępuje do strażaków" B. Schulza; Wiktor Jędrzejczyk z IV MET - "Rozdziobią nas..." S. Żeromskiego; Sebastian Lenartowicz z IV E i Bartosz Goździk z IV MEt - Katarynkę" B. Prusa.
Gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy oraz wyrażamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku z tej samej okazji. Szczególne podziękowania za pomoc kieruję do p. wicedyrektor Agnieszki Dziedzic


Organizatorka Agnieszka Bogdańska.

 

 

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

W nieprzekraczalnym terminie 09 września 2019r. uczniowie/ absolwenci chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Uczniowie klas 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą u kierownika szkolenia praktycznego, nowy budynek, 2-gie piętro pokój 209. Dotyczy to następujących kwalifikacji:

(Większość deklaracji już zostało złożonych za co ogromnie dziękuje, bo to usprawnia moją pracę.)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12    Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)

Wykaz pozostałych kwalifikacji(jeśli ktoś ma nie zdaną wyodrębnioną w zawodzie kwalofikację):
E.06    Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18    Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11    Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15    Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać negatywne wyniki w zdawanych kwalifikacjach, z których wynik jest im znany. Także uczniowie
i absolwenci chcący poprawiać negatywne wyniki.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 roku przez uczniów/ słuchaczy/ absolwentów upływa 09 września 2019 r.  proszę nie czekać do ostatniego dnia ze złożeniem deklaracji)


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

deklaracja do pobrania (doc)

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl