Uroczyste wręczenie broni.

W poniedziałek, 14 stycznia 2019r. na placu apelowym 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom służby przygotowawczej.

Po przeglądzie pododdziałów, przywitaniu, podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego pełniący obowiązki dowódcy batalionu mjr Grzegorz Plaskota wręczył broń wyróżniającym się w czasie szkolenia żołnierzom. Pozostali żołnierze otrzymali broń na zbiórce pododdziału. W uroczystości udział wzięli kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunem mjr rez. Sławomirem Miszczukiem.

Po zakończonej zbiórce kadeci z "Mechanika" mieli możliwość zwiedzenia nowo otwartej Sali Tradycji 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz wpisania się do księgi pamiątkowej.

002  003

Komunikat w sprawie składania deklaracji maturalnych przez absolwentów szkoły.

Przypominamy, że absolwenci szkoły, którzy chcą poprawić wynik egzaminu maturalnego, mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego do 7 lutego 2019 r.
Instrukcja składania deklaracji:

1. Otwórz witrynę – https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

2. Wybierz deklarację (1a).

3. Wpisz kod szkoły – 101601-0731A.

4. Numer w dzienniku zostanie przydzielony w późniejszym terminie.

5. Uzupełnij dane osobowe oraz zaznacz wybrane przedmioty – wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu).

6. Zaznacz odpowiednio - przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia – przesyłanie wyników egzaminu maturalnego przez OKE do wybranych uczelni (wybór opcji wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody).

7. Pamiętaj, że odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

8. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2019 r.

9. Wydrukuj deklarację w dwóch egzemplarzach, podpisz i dostarcz do pokoju nr 11 budynek A.

10. W razie wątpliwości i pytań proszę dzwonić do  p. Arkadiusza Broniarka tel. 447244071 lub 509422989; e-mail: a.broniarek@zsp1.edu.pl

Podsumowanie konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Dziś dokonaliśmy podsumowania szkolnego etapu konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Spośród uczestników konkursu najlepiej odpowiadali na pytania konkursowe Natalia Kowalska z 4 Mt-w oraz Przemysław Bukowski z 4 Ia. To oni będą reprezentować szkołę na wojewódzkim etapie konkursu w Łodzi, który odbędzie się w marcu 2019 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w Łodzi.

konkurs

 

Akcja gotowości do oddania szpiku

dkms

Drugi raz w naszej szkole będzie organizowana akcja pomagania potrzebującym z wszelkimi  chorobami szpiku. Najczęściej nazywanymi „białaczką”.
Uczestniczenie polega jedynie na zarejestrowaniu się i oddaniu wymazu z jamy ustnej oraz zapoznaniu się z regulaminem oraz jego zaakceptowaniu.
Wielka Orkiestra Świątecznej  Pomocy: 13 stycznia od 14.00 do 20.00 w ZSP nr 1.

Akcja organizowana jest przez stowarzyszenie DKMS oraz Piotra. Zachęcam wszystkich krwiodawców i wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez Piotra Tejchmana, absolwenta naszej szkoły, przedsięwzięciu.

W odpowiedzi na pytania Szanownych Krwiodawców:
Następna akcja HDK odbędzie się 27 lutego 2019 roku.

Legitymacje HDK są już do odbioru w punkcie krwiodawstwa w Szpitalu Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim , lub przy następnym oddaniu krwi.

Pozdrawiam
Prezes Klubu HDK przy  ZSP nr 1
Mariusz Usztel

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 191

Styczeń-Luty 2019

Przypominam wszystkim przystępującym do egzaminów o tym, że na cz. pisemną wszyscy są zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w wyznaczone miejsce na godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Do cz. praktycznej obowiązkowo należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

 


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

Komunikat OKE w Łodzi w sprawie opłat za egzamin maturalny w 2019

W związku ze zmianą przepisów o opłatach za egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny został przedłużony do 7 marca 2019 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o opłatach, która została umieszczona w zakładce Egzamin maturalny/opłaty.

W zakładce została także umieszczona wyszukiwarka ułatwiająca zdającym orientację w opłatach za egzaminy. Uprzejmie prosimy o korzystanie z niej, bowiem ułatwi to obliczenie wysokości opłaty. Przy wnoszeniu opłat konieczne jest poprawne opisanie przelewu (imię, nazwisko, Pesel, przedmiot, poziom egzaminu).

 

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego - nabór 2019 r.

XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2019.
 
7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są między innymi uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie stypendium (wypełnione komputerowo, w postaci wydruku) należy składać u pani wicedyrektor J. Nikodemskiej w terminie do 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek).

Informacje o stypendium: https://bip.lodzkie.pl/stypendia

Regulamin (pdf)

Wniosek (pdf)

SPOTKANIE WIGILIJNE

foto

W czwartek 20-ego grudnia odbyło się w naszej szkole coroczne „Spotkanie przy opłatku”. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna: Dyrekcja, grono pedagogiczne, emerytowani  pracownicy szkoły,  pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Beata Stańczyk, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej st. chor. szt. Jacek Nikodemski, delegacja z 7 batalionu kawalerii powietrznej, Proboszcz Parafii Św. Antoniego ks. Kanonik Sławomir Klich, ks. prałat dr. Edward Wieczorek oraz przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Po krótkim przemówieniu Pana Dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego odczytano życzenia, jakie napłynęły do szkoły od życzliwych jej ludzi. Życzenia złożyła także Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Po części wstępnej zaprezentowano wyjątkowo piękny i niezwykle wzruszający program artystyczny, pt. „A nadzieja znów wstąpi w nas” przygotowany pod kierunkiem Pani Anetty Holc i Pani Katarzyny Krawczyk. Młodzież klas 1 Mt, 2 MEt, 2 Mtw i 3H zaprezentowała historię narodzin Dzieciątka Jezus, przeplataną pięknym wykonaniem tradycyjnych kolęd, odniosła bożonarodzeniową symbolikę do współczesności, przypomniała także tych, którzy odeszli…  Następnie przełamano się opłatkiem. Nie zabrakło też Św. Mikołaja i prezentów złożonych na ręce Dyrekcji szkoły. Przedstawiony program nagrodzono brawami na stojąco. Po uroczystości udano się do kawiarenki szkolnej na wigilijny poczęstunek przygotowany przez młodzież klas o profilu hotelarskim pod opieką Pań: Beaty Chwalińskiej, Małgorzaty Wuls i Hanny Drewniak.

Organizatorzy uroczystości składają bardzo gorące podziękowanie wszystkim artystom, którzy wystąpili na scenie za wspólnie spędzony czas i doskonałe wykonanie zadania, kochanym Mamom, Babciom i Znajomym za pomoc w przygotowaniu strojów, chłopakom z radiowęzła: Krzysztofowi Bąbolowi, Mateuszowi Kowalczykowi i Antoniemu Jagielińskiemu za pomoc przy oprawie muzycznej oraz Koleżankom i Kolegom za życzliwe gratulacje.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina! Niechaj radość Dzieciąteczka cały Nowy Rok nas trzyma!”

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Filip Kszczot

010 001

003  058   

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl