Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Matura pilne

Prosimy o zapoznanie się z wykazem sal na egzamin maturalny przesłanych Wam:
tegoroczni absolwenci - dziennik elektroniczny,
absolwenci z lat ubiegłych - poczta elektroniczna.

„Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego”

logotyp

Drodzy Uczniowie!

Z przyjemnością ogłaszamy z dniem 1 czerwca 2020 roku rozpoczęcie realizacji projektu „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” edycja II.

Uczestnicy projektu odbędą 11 dniowy pobyt we włoskiej szkole rozwijając swoje kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie oraz językowe.

Uczniów szkoły prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zachęcamy do udziału w projekcie oraz składanie dokumentów uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły w dniach od 15 czerwca 2020 do 19 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną przedstawione uczniom i rodzicom podczas spotkania informacyjnego w dniu 15 czerwca o godz. 14.00 w hali sportowej szkoły.

Już dziś serdecznie zapraszamy!

Dokumenty uczestnictwa w projekcie znajdziesz poniżej pod linkami:

final_checklist_PO_WER (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ ver1.1 (pdf)

Regulamin rekrutacji do projektu (pdf)

Rodo (pdf)

Wszelkie pytania proszę kierować na email power.zsp1@onet.eu lub bezpośrednio do Koordynatora projektu Arkadiusza Świątka.

Koordynator projektu
Arkadiusz Świątek

Pilna informacja

Informuję wszystkich zainteresowanych kadetów, że Rejonowe WojskoweKomisje Lekarskie (RWKL) wznowiły działalność i realizują badania absolwentów CWKM w zakresie orzekania o ich zdolności do służby wojskowej.
Ci absolwenci naszej szkoły, którzy nie zdążyli do 13 maja br. odbyć kwalifikacji wojskowej powinni w trybie pilnym zgłosić się do właściwego WKU w celu skierowania ich na komisję (RWKL), która jest niezbędna, aby absolwent CWKM mógł przystąpić do skróconej służby przygotowawczej w jednostce wojskowej lub służby kandydackiej w wybranej akademii wojskowej w bieżącym roku. O terminie skróconej służby przygotowawczej będziecie powiadomieni najszybciej jak będzie to możliwe, po uzyskaniu powyższej informacji ze strony wojska.
 
Osoby do kontaktu :
Wicedyrektor Jolanta Nikodemska i mjr rez. Sławomir Miszczuk.

Wirtualne Targi Edukacyjne uczelni wyższych

Informacja dla Maturzystów

We współpracy i pod Patronatem Ministerstwem Edukacji Narodowej od 18 maja 2020 rozpoczynają się największe w Polsce Wirtualne Targi Edukacyjne uczelni wyższych.

Udział w Targach dla maturzystów jest bezpłatny. Wirtualne Targi są odpowiedzią na brak możliwości stacjonarnych targów. Łączymy maturzystów z Uczelniami w jednym miejscu - w Internecie.

To sposób na umożliwienie maturzystom do zapoznania się z ofertą Uczelni oraz bezpośredni kontakt z przedstawicielami wybranych Uczelni w formie czatu, wideokonferencji lub uczestnictwa w wybranych wydarzeniach na żywo.

Poniżej link do Wirtualnych Targów Edukacyjnych 2020

https://www.wirtualnetargiedukacyjne.pl/rejestracja/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl