Technik informatyk - siatka godzin (ramowy rozkład nauczania)

Dotyczy klas, które rozpoczęły naukę do września 2011 (obecne klasy 2, 3, 4)

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV suma
liczba godzin w tygodniu
Język polski 4 4 3 3 14
Język angielski 2 3 2 2 9
Język niemiecki 2 1 2 1 6
Historia 2 1 1 1 5
Wiedza o społeczeństwie 0 0 0 2 2
Wiedza o kulturze 0 0 0 1 1
Matematyka 3 2 2 2 9
Fizyka i astronomia 2 1 1 0 4
Chemia 2 1 0 0 3
Biologia z higieną 1 1 1 0 3
Geografia 1 1 1 0 3
Podstawy Przedsiębiorczości 1 1 0 0 2
Technologia informacyjna 2 0 0 0 2
Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
Przysposobienie obronne 1 1 0 0 2
Godzina z wychowawcą 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Systemy operacyjne i sieci komputerowe 4 6 2 0 12
Oprogramowanie biurowe 2 2
3 0 7
Programowanie strukturalne i obiektowe 0 2
3
5
10
Urządzenia techniki komputerowej 0 2 1
1
4
Multimedia i grafika komputerowa 0 0 3 0 3
Język angielski zawodowy 0 0 0 2 2
Zajęcia specjalizacyjne 0 0 4 8 12
Religia 2 2 2 2 8
Godziny do dyspozycji dyrektora
0,63 0,63 0,63 2 3,89
Wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,37 0
1,11
tygodniowo 35,5 35,5 35,5 35,5 142
Poprawiony: środa, 21 listopada 2012 19:24
 

Design by Slayer / Script by Joomla!