PLAN NAUCZANIA

Dotyczy klas, które rozpoczęły naukę do 2011 roku

Technikum czteroletnie

Zawód: technik informatyk 312[01]

Podbudowa programowa: gimnazjum

 

Przedmiot Liczba godzin tygodniowo
w czteroletnim okresie kształcenia
Systemy operacyjne i sieci komputerowe 12
Oprogramowanie biurowe 7
Programowanie strukturalne i obiektowe 10
Urządzenia techniki komputerowej 4
Multimedia i grafika komputerowa 3
Język angielski zawodowy 2
Zajęcia specjalizacyjne 12
Razem 50
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

PROGRAM NAUCZANIA

Nr dopuszczenia programu: 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14

Program nauczania w zawodzie technik informatyk (PDF - 573 KB)

 

PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Oprogramowanie biurowe

Programowanie strukturalne i obiektowe

Urządzenia techniki komputerowej

Multimedia i grafika komputerowa

Zajęcia specjalizacyjne

Grafika

Systemy Zarządzania Bazami Danych

 

Design by Slayer / Script by Joomla!